Propozice Online Competition

Termín závodů

25.4.-16.5.2021

Kontakty

Bára Lišková
svobbarbora1@gmail.com
723 186 679

Kristýna Malenínská
kristynamaleninska@gmail.com
724 239 999

Odkazy

facebook událost

facebook skupina

WEČR pravidla

ČBS úprava WEČR pravidel

přihláška

Uzávěrky

uzávěrka přihlášek:
neděle 25.4.
uzávěrka plateb:
úterý 27.4.

zaslání videí do:
– 1.část: neděle 2.5.
– 2.část: neděle 9.5.
– 3.část: neděle 16.5.

Soutěže

 • č.1 ČBS ze země na vodítku: rozhodčí Kateřina Santarová
 • č.2 ČBS ze země ve volnosti: rozhodčí Kateřina Santarová
 • č.3 WEČR + ČBS třída Z: rozhodčí Tereza Slabá a Babeta Kvapilová
 • č.4 WEČR + ČBS třída L: rozhodčí Kristýna Malenínská + Barbora Lišková
 • č.5 WEČR + ČBS třída S: rozhodčí Kristýna Malenínská + Barbora Lišková
 • č.6 WEČR + ČBS třída P: rozhodčí Kristýna Malenínská + Barbora Lišková
 • č.7 WEČR + ČBS třída M: rozhodčí Kristýna Malenínská + Barbora Lišková

Podrobnosti akce

 • Závody proběhnou pouze ONLINE a jsou hlavně tréninkového a vzdělávacího charakteru
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Startující vstupují do soutěže s vědomím ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKOVÝCH LISTIN A VIDEÍ VČETNĚ JEJICH HODNOCENÍ na internetu (youtube, facebook, web WEČR, …). Materiály mohou být použité pro školení rozhodčích a slouží ke vzdělávání startujících, rozhodčích i široké veřejnosti.
 • Jedná se o subjektivní disciplínu a rozhodčí si pouští každé video pouze jednou v reálném čase. Není v jejich časových možnostech každé video zkoumat do detailů, stopovat a pouštět si ho několikrát. Na videu je také hodně věcí zkreslených, takže bude kladen menší důraz například na linie/velikost kruhů atd. Veřejné kritické diskuze ohledně výkonů startujících i hodnocení rozhodčích jsou nepřípustné. Pokud s hodnocením nesouhlasíte, napište email přímo nám, použijeme váš feedback pro diskuzi v rámci sboru rozhodčích WEČR.
 • Vzhledem k charakteru soutěže nemusí být dodržena všechna pravidla WEČR + ČBS, pokud je tak popsáno v těchto propozicích nebo v pláncích.
 • Soutěže jsou ve všech třídách vypsané jako otevřené – není nutné být členem WEČR ani ČBS ani jiné organizace. Můžete se přihlásit do libovolné soutěže nehledě na vaší dosažené výkonnostní třídě. Výsledky se nezapočítávají do žebříčku WEČR ani nejsou kvalifikační na MČR.
 • Soutěže jsou otevřené všem kategoriím (Děti, Junioři, Senioři).
 • Do soutěží č.3-7 se mohou přihlásit udidloví, bezudidloví i bezotěžoví jezdci, řídí se pravidly podle toho, kam patří. Vyhlášení bude společné nehledě na to, jakou výstroj zvolíte (což normální pravidla WEČR + ČBS neumožňují).
 • Každá jezdecká dvojice se může zúčastnit libovolného počtu soutěží.

Průběh závodů

 • Soutěží se pouze v testu ovladatelnosti, který bude rozdělen na 3 části (ne každý má možnost postavit si doma celý trail v kuse). V každé části budou 3 WE překážky.
 • Pro každou část budou zveřejněny plánky (vyznačené překážky, start/cíl, průjezdy, místo kameramana) nejpozději do
  • 1.část: neděle 25.4.
  • 2.část: neděle 2.5.
  • 3.část: neděle 9.5.
 • Odpovědností startujícího je poslat video a fotku do uzávěrky každé části
 • 1.část: neděle 2.5.
 • 2.část: neděle 9.5.
 • 3.část: neděle 16.5.
 • Každou soutěž hodnotí jeden nebo dva rozhodčí, hodnocení je vždy jedno (2 rozhodčí se musí domluvit).
 • Rozhodčí hodnotí v každé části jednotlivé překážky známkou i slovně a připojí krátké celkové slovní hodnocení
 • Na závěr (po 3.části) udělí rozhodčí 3 souhrnné známky (Poslušnost a Prostupnost, Jezdec/Vodič, Celkový dojem) za celý test
  • Pozor na klasických závodech jsou od třídy S navíc souhrnné známky Chody a Kmih, což jsme se rozhodli pro online soutěž vypustit, z videa se hůře hodnotí a při pouze 9 překážkách by váha známek nebyla vyvážená.
 • Všechna videa budou postupně nahrávána veřejně na youtube i s hodnocením.
 • Celkové vyhlášení bude formou videa nahraného na youtube.
 • Startující může být vyloučen z testu dle pravidel WEČR + ČBS, proto si je dobře prostudujte. Pozor na tušírku, měnění pracovní ruky (všechny 3 části se berou jako jeden test), neprojetí startem (1.část) / cílem (3.část) správným směrem atd. I pokud bude startující vyloučen, bude ohodnocen a může se účastnit dalších částí.
 • Výsledné pořadí bude sestaveno nejdříve dokončené testy bez vyloučení, pak vyloučení (ti budou seřazeni podle dokončených překážek), v rámci těchto skupin dle procent za test.
  • Příklad: pokud projedete celou první část s tušírkou, budete z této části vyloučeni (za všechny překážky máte známku 0, v další části překonáte 2 překážky a budete vyloučeni za nezavření branky (známka 0) a třetí část projedete čistě, bude se vám počítat 5 dokončených překážek.
 • Závody jsou hlavně motivační, tréninkové a vzdělávací! Pokud se vám něco nepodaří, poučte se, nevzdávejte se a zúčastněte se i dalších částí. Working má být hlavně zábava :-).
 • Pro soutěže č.1 a 2 je jako základní chod třídy klus (kůň předvede klus mezi všemi překážkami)
 • Pro soutěže č.1 a 2 se hodnotí linie, kterou projde kůň, vodič může jít (zvlášť u vyslání) i mimo překážku, pouze u branky musí skrz překážku projít celá dvojice

Oblečení a výstroj

 • Oblečení jezdce i výstroj koně dle pravidel WEČR + ČBS
  • Děti a junioři povinná bezpečnostní přilba, ostatním je velmi doporučená, ale může být i jiná pokrývka hlavy
  • Děti povinná bezpečnostní vesta
 • Pro soutěž č.2 je povolena pouze ochrana nohou koně (bez ohlávky, vodítka, atd.)

Kolbiště a překážky

 • Jako kolbiště může být použit jakýkoli dostatečně rovný plac s vhodným povrchem pro koně (jízdárna, hala, louka, …).
 • Plánky budou připraveny pro kolbiště 20x40m.
 • Pro soutěže bude použito 9 z následujících překážek (dle třídy). Snažte se co nejvíce dodržet pravidla WEČR pro technické parametry překážek, budeme však tolerovat i provizorní řešení. Vždy však dbejte na to, aby překážky byly pro koně i jezdce bezpečné, umožňovaly správné překonání překážky a byly dobře vidět na videu.
  • Jednoduchý slalom
  • Paralelní slalom
  • Osmička
  • Trojlístek
  • Skok
  • Džbán
  • Kelímek
  • Kelímek couváním
  • Různorodý podklad (plachta)
  • Kavaleta | nebo | |
  • Ulička | | nebo L
  • Branka provazová

Přihlášky

 • Zasláním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
 • Jako závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář za každou soutěžní dvojici na tomto odkazu: https://forms.gle/tMm5CxNW83V11uPK8 
 • Přihlášky přijímáme do uzávěrky přihlášek v neděli 25.4.2021.

Platby

 • Cena startovného je stanovena na 400 Kč za každou jezdeckou dvojici a soutěž.
 • Po přijetí přihlášky vám zašleme platební údaje.
 • Platby je nutné provést předem na účet tak, aby byly připsány na účet nejpozději do uzávěrky plateb v úterý 27.4.2021.
 • V případě odhlášení ze soutěže před uzávěrkou přihlášek jsou platby vráceny ve výši 100%. Při pozdějším odhlášení se platba nevrací.

Videa + Fotka

 • Před startem každé části udělejte fotku, kde je dobře vidět výstroj koně a oblečení jezdce/vodiče (tedy celý kůň a jezdec, ideálně z boku). Tuto fotku zašlete společně s každým videem.
 • Natáčejte z místa vyznačeného na plánku.
 • Video musí být na šířku (landscape) a během celého testu musí být dobře vidět celá jezdecká dvojice.
 • Video nesmí být nijak upravováno či poskládáno z více částí.
 • Videa a fotky musí být v co nejlepší kvalitě zaslány na email nebo nahrány na úložiště (google disk, uloz.to, uschovna, atd.) a emailem poslán odkaz.

Odměny

 • Jedná se o online závody, tedy i odměny budou pouze online!
 • Tyto závody mají cíl hlavně motivační, tréninkový a vzdělávací.
 • První tři v každé soutěži budou odměněny drobným dárkovým poukazem zaslaným emailem.

Těšíme se a snad brzy na viděnou nejen online

Bára a Týna