Hodnocení soutěží ze země

 • Základním chodem je klus. Zvolený chod musí kůň dodržet v průběhu celého testu (kůň předvede klus mezi všemi překážkami). Krok bude hodnocen výrazně hůře jak u překážek, tak v souhrnných známkách.
 • Hodnotí se linie, kterou projde kůň, vodič může jít (zvlášť u vyslání) i mimo překážku, pouze u branky musí skrz překážku projít celá dvojice
 • U překážek, které umožňují vyslání koně (např. osmička, trojlístek, různorodý podklad, skok, …), je vyslání koně hodnoceno jako provedení s vyšší obtížností než následování.
 • Kůň by se měl ohýbat tak, aby byl součástí linie. Pozice vodiče vůči koni není striktně určena a lze ji v průběhu testu libovolně měnit při zachování plynulosti (bez zastavování tam, kde nepatří). Důležité je, aby byl kůň s vodičem, kromě vyslání, kde vodič koně kontrolovaně vyšle a přivolá.
 • Během testu ovladatelnosti (při překonávání překážek i mezi nimi) se hodnotí plynulost předvedení, souhra vodiče s koněm, důvěra, klid, pozornost a jistota koně a jeho ochota spolupracovat, uvolněný chod, ohebnost koně a jasnost pomůcek vodiče.
 • Vyloučení za neposlušnost koně, která znemožňuje pokračovat v testu, trvající déle než 20s
 • Použití pravé i levé ruky jako pracovní -5 bodů za test (jako v Z-L)

Základní kritéria pro hodnocení překážek
(platí i pro jezdecké soutěže)

Různorodý podklad

 • stěžejní kritéria: překonání (klid, čistý krok, důvěra)
 • doplňková kritéria: přechody

Jednoduchý slalom

 • stěžejní kritéria: dodržení chodu (čistota) a změny směru (kvalita, přistavení)
 • doplňková kritéria: linie (pravidelnost a velikost oblouků, změna v X)

Džbán

 • stěžejní kritéria: nehybné stání
 • doplňková kritéria: přechod před a po

Kavaleta

 • stěžejní kritéria: překonání s kavaletou pod břichem koně (kvalita)
 • doplňková kritéria: plynulost, kvalita příjezdu, odjezdu a přistoupení ke kavaletě

Trojlístek

 • stěžejní kritéria: dodržení chodu (čistota) a změny směru (kvalita, ohnutí, přestavění)
 • doplňková kritéria: linie (pravidelnost a velikost kruhů, průjezd a změna v X)

Skok

 • stěžejní kritéria: překonání (neshodit, plynulost)
 • doplňková kritéria: styl jezdce (s pohybem, jemná ruka), pohyb koně před a po

Ulička

 • stěžejní kritéria: nehybné stání u zvonečku a couvání (linie, plynulost, diagonály)
 • doplňková kritéria: průjezd vpřed, přechody

Osmička

 • stěžejní kritéria: dodržení chodu (čistota) a změny směru (kvalita, ohnutí, přestavění)
 • doplňková kritéria: linie (pravidelnost a velikost kruhů, průjezd a změna v X)

Branka

 • stěžejní kritéria: průjezd a zavření
 • doplňková kritéria: plynulost, srovnání koně s brankou, způsob příjezdu a odjezdu, přechody, nehybné stání při otevírání/zavírání, kůň “ovládá” prostor branky

Kelímek

 • stěžejní kritéria: nehybné stání
 • doplňková kritéria: přechod před a po

Kelímek s couváním

 • stěžejní kritéria: couvání (linie, plynulost, diagonály)
 • doplňková kritéria: nehybné stání při uchopení kelímku, průjezd vpřed, přechody