Plánky 3. část Online Competition

do neděle 16.5.2021

Soutěž č.1 – č.2 ze země a č.4 L

Začněte průjezdem místem 3.část.

7. Ulička | |
2 břevna min. 3m dlouhá, na konci zvonička se zvonečkem/náhražka (např.cinkat lžičkou o hrneček na podstavci)
průjezd vpřed krokem, stání a zazvonění/zacinkání, vycouvání zpět

8. Osmička
2 sudy/barely/… ve vzdálenosti pro soutěže ze země 3m, pro L 6m
1.kruh na pravou ruku, 2.kruh na levou ruku, soutěže ze země v kroku, L ve cvalu se změnama přes klus

9. Branka provazová
2 stojany a provaz, šířka branky min. 2m
směr překonání určen šipkou

Pokračujte průjezdem cíle (označeného 2 viditelnými značkami) a pozdravem.

Soutěž č.3 Z

Začněte průjezdem místem 3.část.

7. Ulička | |
2 břevna min. 3m dlouhá, na konci zvonička se zvonečkem/náhražka (např.cinkat lžičkou o hrneček na podstavci)
průjezd vpřed krokem, stání a zazvonění/zacinkání, vycouvání zpět

8. Osmička
2 sudy/barely/… ve vzdálenosti 6m
1.kruh na pravou ruku, 2.kruh na levou ruku, překonání v klusu

9. Džbán
libovolný podstavec a nádoba
stání, zvednutí džbánu nad hlavu a položení zpět

Pokračujte průjezdem cíle (označeného 2 viditelnými značkami) a pozdravem.

Soutěž č.5 S, č.6 P – č.7 M

Začněte průjezdem místem 3.část.

7. Ulička L
břevna min. 3m dlouhá do L, na konci zvonička se zvonečkem/náhražka (např.cinkat lžičkou o hrneček na podstavci)
průjezd vpřed, stání a zazvonění/zacinkání, vycouvání zpět

8. Osmička
2 sudy/barely/… ve vzdálenosti pro S 6m, pro P a M 3m
1.kruh na pravou ruku, 2.kruh na levou ruku

9. Branka provazová
2 stojany a provaz, šířka branky min. 2m
směr překonání určen šipkou

Pokračujte průjezdem cíle (označeného 2 viditelnými značkami) a pozdravem.